Registrace

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Zaškrtnutím políčka uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutého elektronického kontaktu Josefu Kleinwächterovi – Tiskárna Kleinwächter, IČ: 12643441, se sídlem Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek, k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně odvolat.

V návaznosti dáváme dále na vědomí znění § 7 odst. 4, který upravuje další podmínky zasílání obchodních sdělení:
(4) Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud
a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,
b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo
c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.